Aktualizacja systemu- Polski Ład 2.0

Drodzy Księgowi i Księgowe,


Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.07.2022 miała miejsce aktualizacja systemu związana z wprowadzeniem Polskiego Ładu 2.0.


Poniżej przedstawiamy listę nowych funkcjonalności:


  1. Rozliczanie składki zdrowotnej na podatku liniowym oraz ryczałcie w deklaracji, które zostaną automatycznie dodane na podstawie wprowadzonych zapłat od początku roku do dokumentów DW ZUS (ZUS DRA),
  2. Dostosowanie wyliczania składki zdrowotnej do przepisów (poprawne wyliczanie w przypadku straty, korekty związanej ze sprzedażą ŚT oraz różnice remanentowe śródroczne),

W związku ze zmianami dostosowania wyliczania składki zdrowotnej na kontach Waszych klientów mogą wygenerować się korekty deklaracji ZUS DRA. Prosimy o uruchomienie procesu kontroli miesiąca dla czerwca i zweryfikowanie, czy w okresie luty-maj zostały utworzone korekty deklaracji ZUS DRA.


Proces weryfikacji poprawności ZUS DRA, gdy wygenerują się korekty deklaracji ZUS DRA:


  1. Przejście do zakładki Moja księgowość / Deklaracje i uruchomienie aktualizacji deklaracji dla 2022-02,
  2. Sprawdzenie poprawności korekty deklaracji ZUS DRA za 2022-02 (jeżeli korekta deklaracji jest poprawna, należy zatwierdzić ją i wysłać, a następnie dodać płatność do korekty ZUS DRA o wartościach historycznie opłaconych),
  3. Analogiczne czynności prosimy wykonać dla marca, a następnie dla kwietnia i dla maja.

Po wykonaniu powyższych czynności prosimy pamiętać o ponownym uruchomieniu procesu kontroli miesiąca czerwca w celu utworzenia lub zaktualizowania poprawnej pierwotnej deklaracji ZUS DRA za czerwiec.


Szczegółowa instrukcja znajduje się w artykule: Zmiany w systemie - Nowy Ład 2.0.


Uwaga! Jeżeli płatność była zrealizowana za pośrednictwem konta firmowego w mBanku dodawanie płatności odbywa się poprzez zakładkę Asystent Finansowy / Rozliczenia przez łączenie operacji bankowych z dokumentami ZUS. W innym przypadku prosimy o dodanie płatności za pomocą przycisku Rozliczenia na dokumencie DW ZUS / ZUS DRA.


Dodatkowo informujemy, że prowadzimy prace nad bezpośrednią wysyłką ZUS DRA z systemu

Zaloguj lub Zarejestruj sięaby zamieścić komentarz