Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.07.2022 została przeprowadzona aktualizacja systemu związana z wprowadzeniem Polskiego Ładu 2.0.

Poniżej przedstawiamy listę nowych funkcjonalności:   
1. Rozliczanie składki zdrowotnej na podatku liniowym oraz ryczałcie w deklaracji, które zostaną automatycznie dodane na podstawie wprowadzonych zapłat od początku roku do dokumentów DW ZUS (ZUS DRA),
2. Dostosowanie wyliczania składki zdrowotnej do przepisów (poprawne wyliczanie w przypadku straty, korekty związanej ze sprzedażą ŚT oraz różnice remanentowe śródroczne),

W związku ze zmianami dostosowania wyliczania składki zdrowotnej mogą wygenerować się korekty dotyczące składki zdrowotnej. Prosimy zweryfikować czy dane względem dokumentu pierwotnego zostały zmienione poprawnie. Jeżeli korekta zostanie wytworzona odpięte zostaną płatności od dokumentu pierwotnego. Jeżeli korekta jest właściwa prosimy o przesłanie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 


Proces postępowania w momencie weryfikacji poprawności ZUS DRA:
1. Zalogowanie się do systemu,
2. Przejście do zakładki Moja księgowość/Deklaracje
3. Uruchomienie aktualizacji deklaracji dla miesiąca luty 2022,
4. Weryfikacja czy została utworzona korekta, jeżeli tak zatwierdzić deklarację oraz dodać płatność do korekty ZUS DRA o wartościach historycznie opłaconych,
5. Uruchomienie aktualizacji deklaracji dla miesiąca marzec 2022,
6. Weryfikacja czy została utworzona korekta, jeżeli tak zatwierdzić deklarację oraz dodać płatność do korekty ZUS DRA o wartościach historycznie opłaconych,
7. Uruchomienie aktualizacji deklaracji dla miesiąca kwiecień 2022. 
8. Weryfikacja czy została utworzona korekta, jeżeli tak zatwierdzić deklarację oraz dodać płatność do korekty ZUS DRA o wartościach historycznie opłaconych,
9. Uruchomienie aktualizacji deklaracji dla miesiąca maj 2022,
10. Weryfikacja czy została utworzona korekta, jeżeli tak zatwierdzić deklarację oraz dodać płatność do korekty ZUS DRA o wartościach historycznie opłaconych,
11. Uruchomienie aktualizacji deklaracji dla miesiąca czerwiec 2022,
12. Powinna być wygenerowana deklaracja pierwotna prawidłowa.


Uwaga! Jeżeli mają Państwo dostęp do zakładki Asystent Finansowy/Rozliczenia oraz płatność była zrealizowana za pośrednictwem konta firmowego w mBanku dodawanie płatności odbywa się poprzez tą zakładkę przez łączenie rozrachunku z dokumentem.
Jeżeli nie mają Państwo dostępu do zakładki  Asystent Finansowy/Rozliczenia  prosimy o dodanie płatności za pomocą przycisku Rozliczenia -> forma płatności gotówka-> ustawienie daty->Dodaj płatność

Dodatkowo informujemy, że pracujemy nad wysyłką ZUS DRA z systemu. Gdy zmiany będą gotowe do wdrożenia poinformujemy Państwa o tej funkcjonalności.