Wysyłka DRA


Aby wysłać ZUS DRA należy przejść do zakładki Obsługa Klientów/ZUS DRA. DRA muszą być zatwierdzone, w przeciwnym wypadku opcja wysyłki nie będzie dostępna. DRA można wysłać zarówno pojedynczo jak i zbiorczo. Wystarczy najechać na wybraną DRA lub zaznaczyć wiele dokumentów checkboxem widocznym po lewej stronie listy DRA i wybrać pojawiającą się opcję Podpisz i Wyślij. Konieczne jest zainstalowanie Szafira, za pomocą

którego autoryzuje się wysyłkę. Obecnie po wysłaniu ZUS DRA z naszego systemu status zmieni się na "Wysłany elektronicznie". Należy ten status rozumieć w ten sposób, że deklaracja ZUS DRA została wysłana do ZUS poprzez system. Pobranie potwierdzenia


Aby pobrać potwierdzenie wysłania i przetworzenia deklaracji ZUS DRA w formacie pdf należy przejść do zakładki Klienci/Obsługa klientów/ ZUS DRA. Następnie nakierować kursor na wysłaną deklarację i wybrać przycisk Pobierz potwierdzenie


Pobranie statusów przetwarzania ZUS DRA


Po wysłaniu ZUS DRA przez system pierwszym statusem jest zawsze 4 - który oznacza, że Dokument oczekuje na przetworzenie w ZUS. Na status przetwarzania dokumentu musimy oczekiwać odpowiednio do procedur ZUS, czyli:


● dokumenty rozliczeniowe przetwarzane są w trybie weekendowym (co oznacza, że wysłane do czwartku (np. 4.08) do godziny 16.00 zostaną przetworzone w poniedziałek lub wtorek, (8,9.08)

● Dokumenty wysłane w piątek (np. 5.08) są przetwarzane dopiero w następny weekend (13-14.08), a dokument taki jest widoczny w Płatniku oraz na PUE ZUS dopiero od poniedziałku po tym weekendzie (16.08).


Statusy są weryfikowane i pobierane automatycznie co 1 godzinę. Niezależnie dostępna jest w zakładce ZUS DRA na danej deklaracji akcja Odśwież status ZUS, po kliknięciu której status jest weryfikowany i odświeża się - jeśli uległ zmianie w chwili użycia tej akcji.


Dokumenty wysłane do ZUS mogą przyjmować statusy jak niżej:

(1) Dokument został przetworzony w ZUS

(2) Dokument został odrzucony

(3) Dokument został częściowo przetworzony w ZUS

(4) Dokument oczekuje na przetworzenie w ZUS (początkowy)

(5) Dokument oczekuje na wyjaśnienie


Bezpośrednio po wysłaniu deklaracji jej status widoczny na pobranym potwierdzeniu wynosi 4 do czasu przetworzenia dokumentu przez ZUS, a po przetworzeniu może uzyskać status 1,2,3 lub 5. Po zmianie statusu w ZUS z 4 na 1,2,3 lub 5 i po pobraniu go automatycznie lub manualnie nowy status jest widoczny w świeżo pobranym potwierdzeniu (PDF). Z kolejnym wdrożeniem statusy w potwierdzeniu będą miały nazwy zamiast cyfr.


Automatyczne podpinanie płatności do pierwotnych dokumentów ZUS DRA

W momencie wytworzenia się korekty ZUS DRA zostanie przeniesiona płatność z dokumentu pierwotnego ZUS DRA na korektę co nie spowoduje usunięcia się płatności i ewentualnej korekty związanej z brakiem tej płatności. W momencie kiedy wytworzyła się korekta ZUS DRA w związku z błędnym zaksięgowaniem dokumentu i dokument błędny zostanie poprawiony, to w takim przypadku korekta DRA zostanie automatycznie usunięta i płatność zostanie przeniesiona na dokument pierwotny ZUS DRA.


Nazwy statusów przetworzenia deklaracji ZUS DRA zamiast nazw w potwierdzeniu

W potwierdzeniu ZUS DRA pokazujemy nazwę statusu:

(1) Dokument został przetworzony w ZUS

(2) Dokument został odrzucony

(3) Dokument został częściowo przetworzony w ZUS

(4) Dokument oczekuje na przetworzenie w ZUS