Istnieje możliwość dodania skanu do faktur, które zostały zaksięgowane ręcznie, zarówno w zakładce Fakturowanie jak i Faktury kosztowe. W tym celu należy kliknąć na dodaną fakturę i wybrać przycisk Skan Następnie przycisk Dodaj skan i wybrać odpowiedni dokument z dysku komputera


Wielkość pliku pojedynczego, który można wgrać do systemu to 15 MB w różnych formatach. W tym momencie formaty jakie można wgrywać do systemu to PDF, JPG oraz PNG.