Podatnicy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT maja możliwość wybrania formy zwolnienia podczas wystawiania faktur sprzedaży. W tym celu należy 

1. Przejść do zakładki Fakturowanie/ Faktury 

2. Wybrać przycisk Wystaw fakturę

3. Wybrać odpowiedni szablon z rozwijalnej listy

4. Podczas dodawania pozycji faktury zaznaczyć odpowiedni typ zwolnienia: podmiotowy lub przedmiotowyOd tego jaki typ zwolnienia z VAT został zaznaczony zależał będzie komunikat widoczny na wygenerowanym pdf faktury sprzedaży:

  • Dla zwolnienia podmiotowego: Zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 Ustawy o VAT
  • Dla zwolnienia przedmiotowego: Zwolnione na podstawie art. 43 ust.1 Ustawy o VAT
  • Dla zwolnienia przedmiotowego i podmiotowego jednocześnie: Zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 oraz art. 43 ust.1
  • Dla sprzedaży mieszanej (pozycje na jednej fakturze są opodatkowane i nieopodatkowane, związane ze zwolnieniem przedmiotowym): Zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 Ustawy o VAT