Podczas wystawiania faktur sprzedaży w zakładkach Fakturowanie, INBOX lub aplikacji mobilnej, system zlicza ich wartość od początku roku w momencie kliknięcia w akcję Wystaw lub Zapisz kopię roboczą badając limit versus wystawione faktury sprzedaży i jeśli Użytkownik jest bliski przekroczenia limitu do VAT (przekroczył 90% limitu) z systemu zostaje wysłany do niego e-mail o treści:


Temat: Uwaga! Zbliżasz się do limitu VAT 

Treść: Informujemy, że zbliżasz się do przekroczenia limitu do VAT powinieneś zarejestrować się jako czynny podatnik VAT przed wystawieniem kolejnych faktur sprzedaży


Wiadomość ta jest wysyłana do Użytkowników aktywnych, którzy w zakładce Ustawienia/Firma przy parametrze Podatnik VAT mają zaznaczoną wartość NIEA także są zwolnieni z VAT PodmiotowoPo przekroczeniu limitu podczas wystawiania faktury sprzedaży pojawi się komunikat:


Przekroczyłeś limit zwolnienia z VAT, w związku z tym przed wystawieniem tej faktury powinieneś zarejestrować się jako czynny podatnik VAT i wystawić fakturę sprzedaży ze stawką VAT. pamiętaj, że wystawiając tę fakturę bez VAT po zarejestrowaniu się jako czynny podatnik VAT będziesz zobowiązany do korekty faktury oraz opłacenia VAT wraz z ewentualnymi odsetkami. Czy chcesz mimo to wystawić teraz fakturę bez stawki VAT?


Po wybraniu przycisku TAK, faktura zostanie wystawiona, natomiast po wybraniu przycisku NIE nastąpi cofnięcie do ekranu wystawiania faktury


Po wystawieniu faktury zostanie wysłany mail do Użytkownika o treści:

Temat: Uwaga przekroczony limit VAT.

Treść: W związku z wystawieniem ostatniej faktury został przekroczony limit zwolnienia z VAT. Przed wystawieniem tej faktury firma powinna zostać zarejestrowana jako czynny podatnik VAT oraz faktura powinna być wystawiona z VAT.


Jeśli klient jest w obsłudze księgowej zostanie o tym poinformowana również Księgowa Prowadząca.