W systemie została udostępniona funkcjonalność ostrzegania klientów o przekroczeniu limitu do kasy fiskalnej. Limit wynosi 20 000 zł na rok i jest liczony  proporcjonalnie od daty sprzedaży na pierwszej fakturze dla osoby fizycznej lub płatności (w zależności co było wcześniejsze) dla osoby fizycznej.  W momencie wystawienia faktury sprzedaży lub po jej wystawieniu, gdy na dokumencie zostanie wskazana forma płatności gotówka i wystawienie tej faktury będzie oznaczało przekroczenie limitu, do użytkownika zostanie wysłany mail informujący o przekroczeniu limitu do kasy fiskalnej. W celu wyłączenie funkcjonalności związanej z obliczaniem limitu do kasy fiskalnej należy przejść do zakładki Ustawienia/Firma i w sekwencji Inne uzupełnić parametr Korzystam z kasy fiskalnej .