W celu zaksięgowanie zapłaconych składek zdrowotnych do PKPIR należy w zakładce Ustawienia/Firma zaznaczyć parametr Księgować ZUS52 do KPiR.  W celu ujęcia składek zdrowotnych od miesiąca czerwiec w KPIR należy uzupełnić ten parametr od stycznia 2022 roku. Wszystkie płatności za ZUS zdrowotny w miesiącach styczeń-czerwiec zostaną zaksięgowane jednym wpisem do miesiąca czerwiec.


UWAGA

Uzupełnienie tego parametru spowoduje wytworze się korekty deklaracji PIT za miesiąc czerwiec oraz lipiec jeżeli zostały już zatwierdzone w związku z przeniesieniem ZUS_52 z deklaracji do KPIR. Kwota podatku nie ulegnie zmianie. Może także wytworzyć się korekta deklaracji ZUS DRA za miesiąc lipiec jeżeli została już zatwierdzona.