W systemie została udostępniona możliwość zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na KPIR w ciągu bieżącego roku. 

W celu zmiany formy opodatkowania z ryczałtu na KPIR należy w zakładce Ustawienia/Firma zmienić parametr Rodzaj ewidencji księgowej na KPIR. W przypadku, gdy w miesiącach styczeń - czerwiec 2022 w danych firmowych został zaznaczony ryczałt jako rodzaj ewidencji księgowej w zakładce Ustawienia/Firma pojawi się dodatkowy zapis, który będzie wskazywał, że w okresie 01.01.2022-30.06.2022 firma rozliczała się na zasadach ryczałtu i dla tych miesięcy nie wygenerują się deklaracje PIT. Natomiast od 01.07.2022 do 31.12.2022 będą generować się deklaracje PIT. UWAGA: Należy pamiętać, aby po zmianie rodzaju ewidencji księgowej na KPIR przejść do zakładki Ustawienia/Właściciel w celu ustawienia parametru forma opodatkowana na formę ogólną dla okresu 01.07.2022 do 31.12.2022.


Dodanie zmian do pierwszego półroczna 


W sytuacji, gdy pojawi się potrzeba wprowadzenia dodatkowych dokumentów w okresie 01-06.2022 należy w zakładce Ustawienia/Właściciel ponownie w Rodzaju ewidencji księgowej ustawić Ryczałt, aby pojawiły się szablony i kategorie związane z ryczałtem a następnie